Inteligentnim treningom do zdravlja
PON - PET: 07:00 - 22:00, SUB: 08:00 - 14:00 f t i y

Body & Mind

Certifikacijski programi

Početna > Edukacija > STOTT Pilates > Certifikacijski programi

INTENSIVE MAT-PLUS – IMP

 

IMP certifikacijski seminar osigurava temeljna znanja i vještine koji su potrebni za učinkovito vođenje grupnih i privatnih pilates programa. Ovaj seminar pokriva ukupni repertoar pilatesa na podlogama, osnovnog i srednjeg stupnja intenziteta (Essential, Intermediate Matwork). Ujedno se u isti integrira rad sa malim rekvizitima kako bi predstavile raznovrsnije opcije temeljnih vježbi te specifične modifikacije, adresirane različitim potrebama klijenata.

 

Nastavni plan IMP seminara pokriva:

 • Strukturu programa za personalne i grupne programe
 • Osnovni i srednji stupanj pilatesa na podlogama te njihovu progresiju tzv. Power Workout
 • Vježbe sa gumom (flex band), obručem (fitness circle) te malom bačvicom (arc barrel)
 • Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i taktilne upute i korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala učinkovitost klijenata i održala njihova motiviranost
 • Modifikacije za specifične tipove tijela, postura i nivoa kondicije
 • Dodavanje dodatnih otpora sa ciljem intenziviranja vježbi
 • Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
 • Programiranje treninga, metodika
 • 63 vježbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
 • Detaljan opis svih početnih pozicija vježbi, cjeloviti prikaz kompletne kretne sekvence te njihova biomehanička analiza

 

Trajanje seminara:

Seminar pokriva 40 sati teorije i prakse, koji se održavaju u 2 tjedna ili 3 vikenda. Polaznici će ujedno morati proći 10 sati obzervacije, 30 sati fizičkog treninga te 15 sati instruktorskog rada, što ukupno pokriva 95 sati.

 

Edukacijski materijali:

IMP edukacijski materijali obuhvaćaju dva priručnika sa slikama te detaljnim objašnjenjima svih vježbi te 4 DVD naslova, od čega jedan sa gumom, a jedan sa obručem.

Matwork & Reformer Support Material Book, Mat-Plus Course Package (Comprehensive Matwork Manual, 4 DVDs: Essential, Intermediate Matwork, Sculpt & Tone, Fitness Circle Challenge).

(CECs: 4.0 STOTT PILATES)

 

INTENSIVE REFORMER – IR

 

IR certifikacijski seminar podučava kako dizajnirati i voditi osnovni i srednji stupanj pilatesa na reformer spravi, kako grupne tako i personalne treninge. Iako se IR može slušati prije IMP seminara, preporuka je da se IMP odsluša prvi.

 

Nastavni plan IR seminara pokriva:

 • Specifičnosti korištenja reformer sprave s ciljem povećnja stabilnosti i snage torza te jačanja periferije tijela, povećanja stabilnosti i mobilnosti zglobova, balansa i koordinacije
 • Dizajniranje grupnih i individualnih treninga
 • Osnovni i srednji stupanj reformer repertoara te progresivni Power Workout
 • Efikasnu instruktorsku komunikaciju i obzervaciju, verbalne i taktilne upute i korekcije te vizualizacije, a sve kako bi se povećala učinkovitost klijenata i održala njihova motiviranost
 • Modifikacije za specifične tipove tijela, postura i nivoa kondicije
 • Teorijski i praktični prikaz posturalne analize
 • Programiranje treninga, metodika
 • 122 vježbe sa velikim brojem modifikacija i progresija
 • Detaljan opis svih početnih pozicija vježbi, cijeloviti prikaz kompletne kretne sekvence te njihova biomehanička analiza

 

Trajanje seminara:

Seminar pokriva 50 teorijskih i praktičnih nastavnih sati, koji se održavaju kroz 3 tjedna ili 4 vikenda. Polaznici ujedno moraju proći 10 sati obzervacije, 40 sati fizičkog treninga te 25 sati instruktorske prakse, što ukupno iznosi 125 sati.

 

Edukacijski materijali:

IR seminar obuhvaća tri priručnika, od čega je jedan potreban i za IMP te ga nije potrebno kupiti dva puta (Matwork & Reformer Supporting Material Book). Ujedno uključuje dva DVD izdanja sa detaljnim prikazima vježbi i modifikacija.

Essential Reformer Manual, Intermediate Reformer Manual, Essential and Intermediate DVDs.

(CECs: 5.0 STOTT PILATES)

 

Predznanje za Level 1 seminare, IMP i IR:

STOTT PILATES® škola preporuča da polaznici seminara poznaju osnove funkcionalne anatomije, da su pohađali minimalno 30 pilates treninga te da imaju minimalno tri godine instruktorskog iskustva (sport, fitness, ples…). Prethodno znanje i iskustvo u treningu pomoći će polaznicima u bržem savladavanju složene pilates materije, no nisu uvijet. Stoga seminaru mogu participirati i polaznici bez ranije navedenog iskustva, a koji će morati uložiti više teorijskog i praktičnog učenja kako bi zadovoljili zahtjeve za polaganje certifikacijskog ispita.

 

INTENSIVE CADILLAC, CHAIR & BARRELS – ICCB

 

Seminar Cadillaca, Chaira i Barrela je restrukturiran u 3 odvojena modula kako bi se omogućilo slušanje sva 3 elementa odvojeno, a mogu se održati i zajedno. Potrebno je odslušati sva 3 modula za polaganje ispita.

 

Intensive Cadillac – ICAD

ICAD podučava osnovni i srednji stupanj vježbi na Cadillacu. Do kraja ovog seminara moći ćete dodatno unaprijediti individualne i kružne treninge sa 125 vježbi na Cadillacu kako bi udovoljili različitim ciljevima klijenata. Povrh temeljnih odrednica seminara naučiti ćete:

 • Efektivnu uporabu sprave u svrhu poboljšanja stabilnosti i snage torza, jačanja periferije tijela, stabilnosti svih zglobova, fleksibilnosti, balansa i koordinacije
 • Kako razviti dinamičan program na svim spravama
 • Osnovni i srednji stupanj vježbi i njihove varijacije
 • Efektivno komunicirati i pronicljivo promatrati te verbalno i slikovito voditi trening kako bi poboljšali izvođenje vježbi te motivirali klijenta
 • Modifikacije za specifične tipove tijela i posturalne probleme
 • Raslojavanje vježbi u odnosu na dizajn treninga

 

Preduvjeti:

IMP + IR.

 

Trajanje seminara:

 • 25 sati teorijske i praktične nastave
 • Minimum 10 obzervacijskih sati
 • Minimum 15 sati fizičkog treninga
 • Minimum 10 sati instruktorske prakse

(CECs: 2.5 STOTT PILATES)

 

Intensive Chair – ICHR

ICHR podučava osnovni i srednji stupanj vježbi na Stability Chairu. Do kraja ovog seminara moći ćete dodatno unaprijediti individualne i kružne treninge sa 63 vježbe na Chairu kako bi udovoljili različitim ciljevima klijenata. Povrh temeljnih odrednica seminara naučit ćete:

 • Efektivnu uporabu sprave u svrhu poboljšanja stabilnosti i snage torza, jačanja periferije tijela, stabilnosti svih zglobova, fleksibilnosti, balansa i koordinacije
 • Kako razviti dinamičan program na svim spravama
 • Efektivno komunicirati i pronicljivo promatrati te verbalno i slikovito voditi trening kako bi poboljšali izvođenje vježbi te motivirali klijenta
 • Modifikacije za specifične tipove tijela i posturalne probleme
 • Raslojavanje vježbi u odnosu na dizajn treninga

 

Preduvjeti:

IMP + IR.

Trajanje seminara:

 • 15 sati teorijske i praktične nastave
 • Minimum 5 obzervacijskih sati
 • Minimum 10 sati fizičkog treninga
 • Minimum 10 sati instruktorske prakse

(CECs: 1.5 STOTT PILATES)

 

 

Intensive Barrels – IBRL

IBRL podučava osnovni i srednji stupanj vježbi na Ladder Barrelu, Spine Correctiru i Arc Barellu. Do kraja ovog seminara moći ćete dodatno unaprijediti individualne i kružne treninge sa 98 vježbi na Ladder Barrelu, Spine Correctoru i Arc Barrelu kako bi udovoljili različitim ciljevima klijenata. Povrh temeljnih odrednica seminara naučit ćete:

 • Efektivnu uporabu sprave u svrhu poboljšanja stabilnosti i snage torza, jačanja periferije tijela, stabilnosti svih zglobova, fleksibilnosti, balansa i koordinacije
 • Kako razviti dinamičan program na svim spravama
 • Osnovni i srednji stupanj vježbi i njihove varijacije
 • Efektivno komunicirati i pronicljivo promatrati te verbalno i slikovito voditi trening kako bi poboljšali izvođenje vježbi te motivirali klijenta
 • Modifikacije za specifične tipove tijela i posturalne probleme
 • Raslojavanje vježbi u odnosu na dizajn treninga

 

Preduvjeti:

IMP + IR.

 

Trajanje seminara:

 • 10 sati teorijske i praktične nastave
 • Minimum 5 obzervacijskih sati
 • Minimum 10 sati fizičkog treninga
 • Minimum 5 sati instruktorske prakse

(CECs: 1.0 STOTT PILATES)

 

materijali za ICCB seminar (6 priručnika):

 • Essential Cadillac
 • Intermediate/Advanced Cadillac
 • Complete Stability Chair
 • Complete Arc Barrel
 • Complete Ladder Barrel
 • Complete Spine Corrector

4 DVDa:

 • Essential Cadillac – ICAD
 • Intermediate Cadillac – ICAD
 • Essential & Intermediate Stability Chair – ICHR
 • Complete Barrel Repertoire – IBRL

ADVANCED MATWORK – AM

AM certifikacijski seminar je jednodnevni seminar koji obuhvaća 6 sati edukacije. Pokriva 13 vježbi naprednog stupnja pilatesa na podlogama, dodatnu razradu vježbi srednjeg stupnja (ukupno 46 vježbi) te nudi niz opcija za daljnje inzenziviranje vježbi, namijenjenih klijentima visokog nivoa kondicije. Uči cjelovitost kretnih struktura te njihovu biomehaničku analizu.

Seminar zahtjeva od polaznika zavidan postotak snage, balansa i koordinacije. Prije ovog seminara potrebno je odslušati IMP

Edukacijski materijali IMP seminara vrijede za AM seminar, uz dodatak Advanced Matwork Pilates DVDa.

(CECs: 0.6 STOTT PILATES)

 

ADVANCED REFORMER – AR

AR certifikacijski seminar kroz 18 nastavnih sati tj. 3 edukacijska dana, uči kako koristiti reformer spravu i njezine dodatke s ciljem intenziviranja treninga za visoko kondicionirane klijente (vrhunske sportaše, plesače, vježbače visokog stupnja intenziteta). 70 vježbi naprednog programa na reformer spravi zahtjevaju visok stupanj snage, stabilnosti, mobilnosti i koordinacije. Ovaj seminar nudi dodatne načine intenziviranja vježbi, detaljne prikaze kretnih struktura i njihovu biomehaničku analizu.

Prije ovog seminara potrebno je odslušati IR seminar.

Edukacijski materijali pokriveni su IR seminarom, uz dodatak jednog priručnika i DVD naslova; Advanced Reformer DVD i Advanced Reformer Manual.

(CECs: 1.8 STOTT PILATES)

 

ADVANCED CADILLAC, CHAIR & BARRELS – ACCB

ACCB seminar je restrukturiran u 3 odvojena modula kako bi se omogućilo slušanje sva 3 elementa odvojeno, a mogu se održati i zajedno. Potrebno je odslušati sva 3 modula za polaganje ispita.

 

Advanced Cadillac – ACAD

ACAD seminar podučava 28 vježbi naprednog stupnja plus modifikacije na Cadillacu za klijente visokog nivoa kondicije.

Preduvjeti: ICCB.

Trajanje: 6 nastavnih sati u jednom danu.

(CECs: 0.6 STOTT PILATES)

 

Advanced Stability Chair – ACHR

ACHR seminar podučava 14 vježbi naprednog stupnja plus modifikacije na Chairu za klijente visokog nivoa kondicije.

Preduvjeti: ICCB.

Trajanje: 3 nastavna sata u jednom danu.

(CECs: 0.3 STOTT PILATES)

 

Advanced Barrels – ABRL

ABRL seminar podučava 14 vježbi naprednog stupnja plus modifikacije na Ladder Barrelu, Spine Correctoru i Arc Barrelu za klijente visokog nivoa kondicije.

Preduvjeti: ICCB.

Trajanje: 3 nastavna sata u jednom danu.

(CECs: 0.3 STOTT PILATES)

 

Edukacijski materijali za ACCB seminar:

 • Advanced Cadillac – DVD, Advanced Stability Chair – DVD.
 • Također potrebno sa ICCB seminara: cijeli paket osim Essential Cadillac priručnika, Essential Cadillac DVDa, Essential Stability Chair DVDa.

INJURIES AND SPECIAL POPULATIONS – ISP

 

ISP seminar podučava kako modificirati treninge adresirane slabostima, zdravstvenim stanjima, posturalnim problemima i ozljedama. Nastava pokriva raznovrsne pristupe rehabilitaciji mišićno-koštanog sustava; anatomiju i biomehaniku, disfunkcije i patologiju, te vježbe modifikacije svih problematičnih zglobovnih regija. Također pokriva trudnoću i sva specijalna stanja plus modifikacije vježbi i program dizajn; podučava modifikacije vježbi na prostirkama, Reformeru, Chairu, Cadillacu i Barelima.

 

Preduvjeti: IMP ili IR.

 

Trajanje: 24 nastavna sata kroz 4-6 dana.

(CECs: 2.4 STOTT PILATES)

 

Edukacijski materijali za ISP seminar:

 

 • 2 priručnika (ISP Resource Guide i Injuries & Special Populations Support Material)
 • 2 DVDa (Back Care Repertoire i Spinal, Pelvic & Scapular Stabilization with Reformer & Vertical Frame).

Povezane podstranice iz kategorije

edukacija

Edukacija

Body & Mind Edukacijski Centar® osnovan je 2004. god. po principima Pilates Method Alliance i STOTT...

PROGRESSIVE®

Trening na Pilates mašinama predstavlja najcjelovitiji i najučinkovitiji trenažni sistem...

stott pilates

STOTT PILATES®

Moguće je rezervirati edukacijske, konzultacijske sate za trenere iz STOTT PILATES®, PROGRESSIVE®...

Razmišljate o pokretanju businessa u ovoj branši?
Mi smo tu da vam pomognemo. Obratite nam se s povjerenjem!

Saznajte više

O NAMA

Body & Mind svojim imenom odražava dubinu i cjelovitost naše vizije. Mjesto za trening sportaša i rekreativaca… f t i y

Kontakt

Body & Mind Sport Performance Center
Vukasovićeva 1 / Kuniščak A1
Zagreb, 10000, HR

Mobile: 00385 91 600 5753
Email:info@body8mind.com
pon – pet 07:00 – 22:00
subota 08:00 - 14:00

Kako do nas? >
Trademark or registered trademark of Merrithew corporation, used under license. Content© Merrithew Corporation, used with permission.
Copyright © 2018. Body & Mind. Sva prava pridržana. Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet, osim iznimno kada je takva mogućnost rezultat prethodnog odobrenja BM Studio Vl. Mirela Anić Tarle.