Za određivanje ciljeva treninga nužno je imati uvid u stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportaša pa je tako za suvremeni pristup vrhunskom sportu nužna dijagnostika. Zbog toga je bitno utvrđivati i pratiti morfološke, biokemijske, biomehaničke, motoričke, socijalne i psihičke pokazatelje stanja treniranost. Dijagnostika je temelj planiranja i programiranja svakog treninga i samo uz pomoć nje možemo saznati razinu sposobnosti kod sportaša odnosno definirati one koje se moraju unaprijediti kako bi sportaš bio na vrhunskoj razini.

Ujedno, dijagnostika je iznimno bitna i u prevenciji ozljeda na način da se temeljem dobivenih informacija o mogućim posturalnim, mišićnim ili biomehaničkim deficitima kreiraju individualni prevencijski programi, kojima se smanjuje mogućnost ozljeđivanja sportaša te sposobnost brže regeneracije.

Dijagnostika u sportu uključuje inicijalno testiranje koje je nužno za kreiranje trenažnog programa ali i tranzitivna i finalna mjerenja kojima se utvrđuje napredak sportaša i uspješnost programa.

Dijagnostika u Body & Mind studiju je cjeloviti sustav koji objedinjuje više metoda kojima dobivamo kompletnu sliku o funkcioniranju tijela sportaša te na temelju dobivenih rezultata planiramo i programirano individualizirani trenažni program.

PROGRESSIVE® sportska dijagnostika uključuje:

 • Antropološka mjerenja
 • Mjerenje laktata
 • Statička i dinamička posturalna mjerenja
 • Biomehaničku analizu
 • Dijagnostiku mehanike hoda i trčanja
 • Dynamic Neuromuscular Stabilization testove/ DNS
 • Neurokinetička testiranja/ NKT
 • Functional Movement Screening / FMS
 • PROGRESSIVE® baterije testova za procjenu motoričkih sposobnosti
 • EMG
 • Testiranje kognitivnih sposobnosti WittySem sustavom
 • OptoGait sustav

Na temelju dobivenih rezultata izrađuje se dijagnostički nalaz i u skladu sa njim individualizirani prevencijski protokol i trenažni program, a sve sukladno periodu u sezoni sportaša, njegovim mogućnostima i ciljevima.

Uz kreirani program svaki se sportaš educira na način da razumije smisao i svrhu programa te precizno i točno izvođenje svih segmenata istog. Motorički educiran i opismenjen sportaš postaje samostalan i kompetentan, što doprinosi njegovom zdravlju i sportskoj izvedbi.

Body & Mind Studio pionir je ovakvog, na analizi temeljenog individualnog pristupa, koji u sebi nosi visoko vrijedan edukacijski pristup. Upravo zbog toga prvi smo izbor velikom broju profesionalnih i vrhunskih sportaša.

Osim našim sportašima, ova je usluga dostupna svima koji žele dobiti uvid u svoje trenutno stanje, kako bi na temelju dobivenih rezultata kreirali efikasan sustav kondicijske pripreme.