Za određivanje ciljeva treninga nužno je imati uvid u stanje relevantnih sposobnosti, osobina i znanja sportaša pa je tako za suvremeni pristup vrhunskom sportu nužna dijagnostika. Zbog toga je bitno utvrđivati i pratiti morfološke, biokemijske, biomehaničke, motoričke, socijalne i psihičke pokazatelje stanja treniranost. Dijagnostika je temelj planiranja i programiranja svakog treninga i samo uz pomoć nje možemo saznati razinu sposobnosti kod sportaša odnosno njihov deficit koji moramo unaprijediti kako bi sportaš bio na vrhunskoj razini.

Ujedno dijagnostika je iznimno bitna i u prevenciji ozljeda na način da se temeljem dobivenih informacija o mogućim posturalnim, mišićnim ili biomehaničkim deficitima kreiraju individualni prevencijski programi, kojima se smanjuje mogućnost ozljeđivanja sportaša te sposobnost brže regeneracije.

Dijagnostika u sportu uključuje inicijalno testiranje koje je nužno za kreiranje trenažnog programa ali i tranzitivna i finalna mjerenja kojima se utvrđuje napredak sportaša i uspješnost programa.

Dijagnostika u Body & Mind studiju je kompletni sustav koji objedinjuje više metoda kojima dobijamo kompletnu sliku o funkcioniranju tijela sportaša te na temelju dobivenih rezultata planiramo i programirano individualizirani trenažni program. Sustav dijagnostike uključuje: antropometrijska mjerenja, posturalnu dijagnostiku kroz testiranje statičke i dinamičke posture sportaša, Functional Movement Screen (FMS), Dinamic Neuromuscular Stabilization testove (DNS), Nurokinetička testiranja (NKT), PROGRESSIVE bateriju testova za svaki sport posebno, analizu kroz Opto Gait sustav i testiranje kognitivnih sposobnosti Witty SEM sustavom.

Na temelju dobivenih rezultata izrađuje se dijagnostički nalaz i u skladu sa njim individualizirani prevencijski protokol i trenažni program a sve sukladno periodu u sezoni sportaša, njegovim mogućnostima i ciljevima.
Uz kreirani program svaki se sportaš educira na način da razumije smisao i svrhu programa te precizno i točno izvođenje svih segmenata istog. Motorički educiran i opismenjen sportaš postaje samostalan i kompetentan, što doprinosi njegovom zdravlju i sportskoj izvedbi.

Body & Mind Studio pionir je ovakvog na analizi temeljenog individualnog pristupa, koji u sebi nosi visoko vrijedan edukacijski pristup. Upravo zbog toga prvi smo izbor velikom broju profesionalnih i vrhunskih sportaša.