U današnje vrijeme kada su zahtjevi vrhunskog natjecateljskog sporta sve veći i kada se od sportaša traži da budu gladijatori sportskog terena, kondicijska priprema zauzima važno mjesto u njihovoj cjelovitoj pripremljenosti.

Kondicijska priprema predstavlja skup trenažnih postupaka za razvoj i održavanje sportaševih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika te pozitivnog zdravstvenog statusa.

Suvremena kondicijska priprema u Body & Mind Studiju uključuje niz metodologija i tehnologija dijagnostike i treninga, sa ciljem optimizacije sportskih performansi, očuvanja i unapređenja zdravlja sportaša te povećanje njihovog motoričkog znanja, edukacije i kompetentnosti.

U cilju postizanja vrhunskih rezultata naših sportaša, naš sustav kondicijske pripreme PROGRESSIVE® je individualiziran, temeljen na dijagnostici te usko povezan sa sportskom specijalizacijom. Takav proces kondicijske pripreme, koji uvažava individualno stanje sportaša i specifičnost sporta, osim što povećava izdržljivost, snagu, brzinu, agilnost, koordinaciju, ravnotežu itd. , ujedno utječe na smanjenje broja i težine ozljeda, odgađa reakcije umora, ubrzava proces oporavka te poboljšava ukupnu treniranost.

Osim što je suvremen i cjelovit, PROGRESSIVE® sustav je i otvoren sustav koji integrira elemente mnogih metoda, a sve kako bi se na siguran i inteligentan način povećala njegova efikasnost.

Tako je PROGRESSIVE® prvi sustav na ovim prostorima koji integrira suvremeni Pilates, Yogu i DNS metodu (Dinamic Neuromuscular Stabilization) u kondicijsku pripremu sportaša, provodeći ih sukladno adekvatnoj periodizaciji s obzirom na natjecateljski period sportaša. Kao sastavni dio većeg sustava kondicijske pripreme, svi modaliteti rada provode se u skladu sa dijagnostičkim testovima sportaša, specifičnostima konkretnog sporta i pozicije, a najviše u svrhu povećanja motoričke kontrole, korekcije kretanja i prevencije ozljeda.

Kondicijsku pripremu u Body & Mind Studiju provodi visoko educiran i specijaliziran tim stručnjaka koji zajednički analiziraju i programiraju kondicijske programe i njihove učinke. Kondicijska priprema u Body & Mind Studiju namijenjena je svim kategorijama sportaša te svim uzrastima oba spola.

Prednosti PROGRESSIVE® sustava kondicijske pripreme:

 • Primjena inicijalne, tranzitivne i finalne dijagnostike
 • Izrada individualiziranih protokola prevencije i trenažnih programa
 • Povećanje svih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti
 • Povećanje motoričke kontrole i korektnih biomehaničkih obrazaca
 • Smanjenje mišićnog disbalansa
 • Poboljšanje morfološkog statusa (npr. povećanje tjelesne mase, smanjenje potkožnog masnog tkiva itd.)
 • Povećanje svjesnosti, motiviranosti, fokusa i zadovoljstva sportaša
 • Jasan uvid u povećanje specifičnih sposobnosti
 • Redukcija broja i težine ozljeda
 • Ubrzavanje procesa rehabilitacije
 • Ubrzavanje procesa oporavka
 • Najviša razina pripremljenosti
 • Primjena suvremenih sportskih metodologija i tehnologija
 • Edukacija sportaša
 • Cjelovita briga o pripremljenosti, zdravlju i kvaliteti života sportaša
 • Osamostaljivanje sportaša

 

Zbog cjelovitosti, sadržajnosti i suvremenosti PROGRESSIVE® sustava, sportaši Body & Mind Studija postižu vrhunske sportske rezultate. Ujedno specifičnost našeg načina rada jest kreiranje odnosa i pružanje trajne podrške, što svakom sportašu pomaže u ostvarenju potencijala.