FORM & FUNCTION programi su specializirani programi koji se provode u nekom dijelu sezone, sa točno definiranom svrhom, a mogu se održavati tijekom cijele sezone, sukladno interesu polaznika. F&F programi provode se u malim grupama polaznika (5-8), u točno odredjeno vrijeme i vrlo često su programi sa “niskom cijenom” (Low budget). Niže cijene u odnosu na ostalu ponudu u studiju ne govore o lošijoj kvaliteti već upravo supratno. Ovi programi zadržavaju visoki Body & Mind standard, koji na ovaj način biva dostupan mnogima.

Ujedno mnogi tematski F&F programe koji se održavaju u odredjeno doba sezone, kao pripreme za skijanje ili ljeto, mnogu naši klijenti odabiru kao nadopunu svojim treninzima, stoga cijena ovih programa mora biti modificirana.

F&F programi tako obuhvaćaju različite pripreme za ljeto ili zimu (skijanje), zatim su podrška ozbiljnim rekreativcima u drugim sportovima (trčanje, body building itd), pokrivaju odredjeni dio tijela na funkcionalan i integrirajući način. Upravo naziv Form & Function govori o slojevitosti ovih programa kojima će bez obzira na njihovu specifičnost biti pokrivena kvaliteta kretanja i funkcija, edukacija i korekcija te estetika i oblikovanje tijela.

Form & Function Programi: