Maja Krasić

  • STOTT PILATES Certified Instructor
  • PROGRESSIVE® Trainer

Nakon završene sportske gimnazije, završava studij elektrotehnike na TVZ-u. Za vrijeme rada u tadašnjoj struci prolazi niz prekvalifikacijskih seminara pri HOO. Tako postaje obučeni maser te voditelj rekreacije – Pilates.

Nakon dobivene naobrazbe, pet godina radi kao voditelj Pilatesa i aerobika u nekim od Zagrebačkih studija, nakon čega se 2013. godine pridružuje Body & Mind timu.

Kao član Body & Mind tima prolazi opsežnu STOTT PILATES edukaciju, čime dublje i detaljnije ulazi u Pilates te njegovu primjenu za različite populacijske skupine. Maja se kontinuirano eduicira i usavršava te tako prolazi PROGRESSIVE, DNS, Injury & Special population edukaciju te edukaciju Mentalnog treninga za trenere.

Maja je i sama aktivna sportašica te je tako je do svoje 17. bila uspješna natjecateljica u plivanju i jedrenju na dasci sa čim osvaja prva mjesta na državnim prvenstvima. Ujedno je zadnjih 15 godina instruktor jedrenja na dasci u Zagrebu i Bolu.

Majina posebnost očituje se u njenoj jednostavnosti ponašanja i vodjenja sati, blagom a veselom duhu i otvorenosti uma da konstantno uči i raste.