MindBody tehnike u kondicijskoj pripremi imaju svoju primjenu u prevencijskim, obnavljajućim i prijelaznim kineziterapijskim programima. One doprinose poboljšanju mehanike disanja, mobilnosti, stabilnosti, fleksibilnosti, intrinzične jakosti cijeloga tijela, a posebno trupa, ravnoteže, mišićne izdržljivosti i propriocepcije. U Body & Mind Studiju posebno ih primjenjujemo u fazama čišćenja temeljnih motoričkih obrazaca te u podizanju razine motoričke kontrole i pismenosti. Ujedno, imaju veliku primjenu u individualiziranim protokolima prevencije, u podražavajućim treninzima pred natjecanje, u regeneracijskim treninzima, u pripremnim dijelovima kondicijskih treninga te u kineziterapijskim programima pri sanaciji sportskih ozljeda. S obzirom na širok repertoar vježbi i specifičnosti njihovih učinaka na svakog sportaša, primjena ovih metoda u sportu, mora biti pametna i vođena od strane kondicijskih trenera sa uskom specijalizacijom u ovim metodama. Ako se primjenjuju sa znanjem, ove metode će prevenirati ozljede, poboljšati zdravstveni status sportaša te doprinijeti optimalnijem razvoju svih sportskih performansi.

PROGRESSIVE ® sustav inteligentno koristi sadržaje DNS-a, STOTT PILATES-a i Yoge tijekom cijele sezone, što ga čini jedinstvenim sustavom kondicijske pripreme u svijetu.

DINAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZATION (DNS) u kondicijskoj pripremi

DNS se temelji se na neuro-razvojnim aspektima motoričke kontrole, a ima za cilj otklanjanje različitih oblika disfunkcija i kompenzacija te uspostavljanja efikasnih kretnih obrazaca. Naime u najranijim fazama razvoja djeteta, živčani sustav kreira motorički program koji kontrolira posturu, hodanje i sveukupno kretanje. Kroz život, kao posljedica djelovanja različitih sila, loših habitualnih obrazaca te drugih čimbenika, ta se najranija motorička razvijenost gubi te se povoljni obrasci kretanja zamijenjuju nepovoljnima. Sve to rezultira lošom posturom, neekonomičnim kretanjem, smanjenom razinom energije, a na kraju i kroničnim bolovima i ozljedama.

Stoga DNS primjenjuje specifične kretnje koje pripadaju određenoj fazi neuro-motoričkog razvoja, kroz koje reeducira temeljne obrasce kretanja, otklanjajući sve slojeve kompenzacija i uzroka ozljeda ili bolnih stanja.

Osnovni fokus DNS metode je stabilizacija trupa kroz korektan mehanizam disanja uz kreiranje intra-abdominalnog tlaka. Pri tome se stvaraju uvjeti za funkcionalno centriranje svih zglobova te okolnosti u kojima ekstremiteti mogu razviti svoju optimalnu i sigurnu pokretljivost.

DNS metoda obuhvaća specifične dijagnostičke, terapijske i trenažne protokole namijenjene rehabilitaciji sportskih ozljeda, prevenciji i korekciji kretanja.

U Body & Mind Studiju, unutar kondicijske pripreme, posebnu pozornost dajemo primjeni principa DNS-a u vertikalnim vježbama te sport-specifičnim kretnjama kao što su: bacanja, zamasi, skokovi, sprintevi itd.