Kondicijska priprema djece i mladih sportaša područje je kondicijske pripreme koje ima svoje posebnosti, ograničenja, učinke ali i opasnosti. Dobro uravnotežen kondicijski trening, optimalnog ukupnog opterećenja, povezan je sa dobi djeteta sportaša te potiče njegov optimalan rast i razvoj. Kondicijska priprema djece i mladih mora biti višestrana te usmjerena na tjelesni i motorički razvoj bez rizika. Posebna pozornost u radu sa djecom sportašima, daje se na pravilno držanje, poboljšanje mobilnosti i stabilnosti cijelog tijela, poboljšanje ravnoteže i propriocepcije, kvalitetu osnovne lokomocije i temeljnih kretnji, kvaliteti izvođenja različitih motoričkih zadataka te mišićno-skeletni razvoj.

S obzirom na svoj višestrani karakter, kondicijska priprema djece i mladih u sportu mora biti usmjerena na harmoničan razvoj određenih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, sukladno senzitivnim fazama, a bez naglašavanja specifičnih zahtjeva sporta. Kondicijski trening djece i mladih ima za cilj dići opću razinu njihove pripremljenosti, što je preduvjet za kasniji razvoj bazičnih i specifičnih sposobnosti u nekom sportu. Takav se trening mora uskladiti sa značajkama biološke i kronološke dobi djece kako bi bio bez rizika. Upravo zbog toga, rad sa djecom sportašima treba biti pomno programiran i vođen od strane stručnih trenera sa visokom razinom socijalnih vještina.

Mi vjerujemo da se sa visoko kvalitetnim i edukativnim treninzima u mladosti, koji uče predanosti i angažmanu, stvaraju prave atlete u budućnosti. Stoga, ako želite pružiti svome djetetu prave temelje i pomoći mu da ostvari svoje potencijale, dovedite ga u Body & Mind Studio.