Dolje su navedene osnovne informacije vezane za ispite. Svi ostali detalji vezani za ispit polaznicima će biti objašnjeni tijekom svakog seminara. U slučaju da imate pitanja vezanih za ispit kontaktirajte naš edukacijski centar ili potražite odgovore na www.stottpilates.com pod linkom Education – Exam FAQ.

 1. Potrebno je položiti pismeni i usmeni ispit za dobivanje STOTT PILATES® Certifikata.
 2. Ispite je moguće polagati u Body & Mind Edukacijskom Centru ili u bilo kojem Stott-ovom edukacijskom centru u svijetu (LTC ili Hosting centri – ako tamo dolazi ovlašteni edukator). Ispite je potrebno prethodno najaviti ili se za njih određuju datumi unaprijed. Svaki se student može prijaviti biti “tijelo” na nekom od ispita te time iz prve ruke steći iskustvo ispita prije no što sam na njega izađe.
 3. Ispit se mora položiti u roku od 6 mjeseci nakon odslušanog seminara. U slučaju da je prošlo više od 6 mjeseci od seminara, potrebno je odslušati određeni broj privatnih konzultacija sa IT-om (ovlaštenim STOTT PILATES® edukatorom). Za Mat ili Reformer ispit potreban je bar 1 sat, za Mat + Ref 1-2 sata, a za full 2-3 sata privatnih konzultacija, koji se posebno plaćaju.
 4. Moguće je polagati posebno ispite Mata ili Reformera, kombinirani ispit Mat + Ref te full Mat + Ref + CCB (Cadillac, Chair, Barrels).
 5. Za sve navedeno moguće je polagati samo level 1 (osnovni i srednji stupanj), samo level 2 (napredni stupanj) te oba levela zajedno (level 1 i 2).
 6. Vrijeme trajanja i struktura praktičnog (usmenog) dijela ispita su strogo određeni. Samo Mat ili Ref usmeni ispit traje 1 sat, Mat + Ref ispit traje sat i pol, dok full traje 2 sata.
 7. Svaki student MORA donijeti na ispit ispunjene liste opservacijskih i praktičnih sati. Bez ovih lista student ne može pristupiti ispitu!
  – Opservacijski sati odnose se na gledanje STOTT PILATES®DVD-ova pri čemu se na liste upiše broj gledanih sati, a moguće ih je gledati i upisati više puta. Opservacijski sati također se odnose na ovlaštenog STOTT PILATES® edukatora (Instructor Trainera) koji se mora potpisati na opservacijsku listu.
  – Praktični sati odnose se na odrađeni broj vođenih sati u svojstvu trenera, neovisno da li je student za to bio plaćen. Klijenti koje je student trenirao u svojstvu trenera trebaju se potpisati na listu praktičnih sati.
  – Obje liste moraju biti ispunjene sukladno broju opservacija i prakse, a koji su definirani za svaki seminar zasebno.
 8. Pismeni dio ispita pokriva sadržaj STOTT PILATES® metode u cjelosti: smisao vježbi, modifikacije i sve razloge za modificiranje, biomehaničku analizu vježbi, razumijevanje 5 principa, točan slijed vježbi, različite posturalne tipove te programe koji su im namijenjeni, prepoznavanje mišića, itd.
  – Praktični/usmeni dio ispita pokriva: posturalnu analizu, definiranje fokusa programa i programiranje sukladno posturi, praktično objašnjenje 5 osnovnih principa (teorija i vježbe) te program vježbanja. Ocjenjuje se svaki segment praktičnog dijela zasebno, a vezano za program vježbanja ocjenjuju se odabir vježbi, adekvatno modificiranje, instruktorske vještine i ponašanje, itd. Studenti rade posturalnu analizu na “tijelu” drugog studenta te na njenu vode trening kojim se pokriva praktični dio ispita. “Tijelo” može biti isključivo student koji je i sam odslušao isti ispit.
 9. Rezultati ispita stižu mailom, 4-6 tjedana od ispita, izravno iz Toronta. U slučaju da student ponovno polaže ispit ili jedan njegov segment, isti mora polagati u roku od 6.mjeseci od prethodnog polaganja. Ponovno polaganje ispita ili jednog njegovog dijela ponovno se plaća (po nešto nižim cijenama).
 10. Cijene ispita nisu uključene u cijenu seminara.

Cijene ispita

Level 1

Ispit Mat 200 EUR
Ispit Ref 200 EUR
Ispit Mat + Ref zajedno 230 EUR

Level 2

Ispit AM 140 EUR
Ispit AR 140 EUR
Ispit AM i AR 140 EUR

S obzirom na vrijednost ovog certifikata, zahtjevnost i cijene ispita, preporučuje se sudentima da uzmu dostatno vrijeme te detaljno nauče sve dijelove ispredavane materije.

 1. Privatne konzultacijske sate drži Instructor Trainer (IT), a traje 60 minuta. Cijena je 100 EUR. Temu može izabrati student ali je treba najaviti. Ovi se sati mogu koristiti u svrhu osobnih konzultacija po potrebi studenta, kao ispunjavanje uvjeta za izlazak na ispit ako je rok od šest mjeseci prošao te kao način za obnavljanje CEC bodova.12. Uz obavezne STOTT PILATES® priručnike za svaki od segmenta metode, preporuča se pregledavanje STOTT PILATES®DVD izdanja koji pokrivaju ukupnost metode na podlogama, na podlogama uz rekvizite te na mašinama, a uz svaki se glavni DVD nalazi i onaj s modifikacijama te poželjnom instruktorskom verbalizacijom. Uz različitu literaturu iz područja anatomije i biomehanike, STOTT PILATES®preporuča učenje iz dolje navedenih knjiga, koje se mogu naručiti preko amazon.com. Jedino se za seminar ISP lista preporučene literature uvelike povećava. 

– Andrew Biel: Trail Guide to the Body”
– Bryan Edwards Publishing: “Muscle Flash Cards”

13. Nakon dobivenog certifikata svaki student je obavezan na godišnje ažuriranje licence, obnavljanjem CEC bodova. Obnavljanje CEC bodova moguće je učiniti putem sudjelovanja na nekom drugom Stott Pilates seminaru ili radionicama (kod svakog je seminara i radionice upisano koliko CEC bodova nosi) te kroz privatnu edukaciju sa IT-om (ovisno o odabiru teme i broja sati dobivaju se CEC bodovi). Za ažuriranje licence potrebno je minimalno 0,6 CEC bodova godišnje. Smisao ovog pravila je da se istruktori kontinuirano educiraju te ostanu u vezi s razvojem znanosti i struke. Jedino tako održava se kvaliteta instruktorskog posla te čuva zlatni standard rada koji predstavlja STOTT PILATES®. 

Certifikat

 1. Polaznici koji odslušaju seminar(e) i polože ispit(e), steći će znanje i titulu jedne od najpriznatijih internacionalnih Pilates škola. STOTT PILATES® certifikati međunarodno su priznati te vrijede u cijelom svijetu. Certifikat izdaje STOTT PILATES® glavni ured iz Toronta i to za onaj dio materije koji je ispit obuhvaćao. Tako treneri mogu biti certificirani samo za Mat, samo Reformer, Mat i Reformer te za ukupnost metode: (Full: Mat, Ref, CCB, ISP). Nakon dobivenog certifikata svaki će trener biti naveden na Stott Pilatesmeđunarodnoj listi certificiranih trenera i to s kontaktom, adresom gdje radi, uz jasan opis certifikata koji isti posjeduje.
  U slučaju neobnavljanja CEC bodova, STOTT PILATES®miče instruktore s liste što znači da je izgubio pravo da se zove i reklamira kao STOTT PILATES® intruktor, nema međunarodnu validnost, a svako nedopušteno korištenje ove titule može rezultirati tužbom.
  STOTT PILATES® student nakon odslušane edukacije može se nazivati STOTT PILATES® Trained Instructor (trenirani instruktor), dok se nakon položenog ispita smije nazivati STOTT PILATES® Certified Instructor (certificirani instruktor). 

STOTT PILATES® Instructor Trainer (IT) je edukatorska titula koja se odnosi na posebnu kategoriju međunarodno ovlaštenih trenera edukatora iza koje stoji poseban sustav naobrazbe, ispita i provjera.

 

 1. Svaki STOTT PILATES® Certificirani Instruktor ima legitimitet u vođenju Pilates treninga, stječe niz prava i pogodnosti matične škole, ali i mogućnost zaposlenja u struci u cijelom svijetu. Jedna od interesantnijih pogodnosti matične škole je 15% popusta na kupnju opreme i materijala Merrithew corporation-a. Neovisno o lokalnim asocijacijama i monopolima vezanih za licenciranje instruktora, koje međunarodno nemaju nikakav legitimitet, STOTT PILATES®certifikat je priznat, poznat i validan u cijelome svijetu.
 2. Svi su studenti dužni dati točnu e-mail adresu kako bi im se mogli pravodobno slati svi dopisi i obvijesti. Sve upite studenti mogu slati na službene mailove Body & Mind studija jer će jedino tako dobiti odgovor. Direktno komuniciranje s edukatorom moguće je ako student neko vrijeme ne dobiva odgovor sa službenih mailova, od koordinatora edukacijskog centra.
 3. Svi su studenti pozvani pratiti nas na Facebooku (Body & Mind studio/page I Mirela Anic/profil), na Instagramu (bodyandmindzagreb, mirelabodyandmind) te naše blogove na World Pressu kako bi održavali razinu svoje strukovne informiranosti. Ujedno svaki student može objaviti (postati) javno svoj dojam nakon edukacije na naš FB Body & Mind studio page pod reviews, a sve kako bi promovirali zajednicu znanja kojoj zajednički pripadamo.

 

Kontakti

STOTT PILATES® Licence Training Center (ovlašteni edukacijski centar)

Body & Mind Studio Zagreb
Vukovićeva 11 (ulaz s Prilaza baruna Filipovića – Črnomerec)
10 000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: edukacija@body8mind.com
Telefon: +3851 3490 433
Facebook page: Body&Mind Studio 

 

STOTT PILATES® Hosting Center (centri gostujućih edukacija u suradnji s Body & Mind LTC)

 1. Body & Mind Studio Beograd, Srbija  – http://www.body8mind.rs/
 2.  Studio Peti Element Ljubljana, Slovenija  – http://www.petielement.si/
 3. Body & Mind Studio Podgorica, Crna Gora – http://www.body8mind.me/