PROGRESSIVE® autorizirana je filozofija i tehnologija treninga. PROGRESSIVE® prije svega podrazumijeva filozofiju treninga koja je zasnovana na neuromišićnoj logici – treniranje pokreta.

Stoga, PROGRESSIVE® direktno utječe na unapređenje motoričke inteligencije, povećanje funkcionalnosti vježbanja, što znači pravilno i slobodno kretanje bez boli, uz što manji utrošak energije. Uzimajući pokret kao osnovnu trenažnu jedinicu neuromišićnog trenažnog sustava, tijelu se pristupa integrativno, maksimizirajući njegove biomehaničke potencijale, te pojačavajući vezu tijela i uma. PROGRESSIVE® spaja različite trenažne pristupe u jedan, stvarajući jedinstven sustav treninga kojim se prije svega povećava mišićna  jakost,  snaga, izdrzljivost I kondicija uz očuvanu optimalnu amplitudu pokreta determiniranu dinamičkom posturom vježbača.

PROGRESSIVE® osvještava pokret, učeći vježbača visoko preciznom i ekonomičnom kretanju koje podrazumjeva budnost uma, što izravno povećava sigurnost vježbanja te ga čini optimalnim načinom rada kako u rekreaciji i  kondicijskoj pripremi sportaša, tako i u prehabilitaciji i postrehabilitaciji.

Izobrazba trenera

Edukacijski sistem PROGRESSIVE® -a koncipiran je kroz module (cjeline), od kojih svaki pokriva velik broj kolegija i specijaliziranih radionica. Osim osnovnog modula koji čine fundamentalni sadržaji, PROGRESSIVE® obuhvaća i specijalizacijske module. Posebnost je ovog sistema što sveobuhvatno i sistematski pokriva sve segmente trenerske struke, dajući profesionalnim trenerima sva potrebna znanja i vještine. Ujedno samu esenciju i bogatstvo PROGRESSIVE® edukacije čine praktična predavanja, vođena od strane predavača sa dugogodišnjim trenerskim iskustvom.

Predavački tim PROGRESSIVE® edukacijskog sistema čini tim visoko educiranih i specijaliziranih trenera, sa kontinuiranom naobrazbom, dugim trenerskim stažom na svojim područjima rada, autorima niza stručnih tekstova i znanstvenih radova. Osim naših rezidencijalnih predavača, ovaj sustav uključuje niz domaćih i stranih vanjskih suradnika, a koji svojom ekspertizom i jasnoćom predavanja čine ovaj sustav visoko standardiziranim.

Edukacija je namijenjena svim osobnim trenerima, trenerima rekreacije, kondicijskim trenerima, kineziterapeutima te drugim fitness profesionalcima.

Struktura PROGRESSIVE® edukacijskog sustava

Modul 1: edukacija za PROGRESSIVE® Trenera rekreacije Level 1 (osnovni modul)

Modul 2: edukacija za PROGRESSIVE® Trenera rekreacije Level 2 (napredni modul)

Modul 3: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Kondicijske Trenere (specijalistički modul)

Modul 4: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Kineziterapeut (specijalistički modul)

Modul 5: specijalistička edukacija za PROGRESSIVE® Specijalistu prehrane i dodataka prehrani (specijalistički modul)