Ova usluga osmišljena je kako bi se svim pojedincima i tvrtkama omogućila unaprijeđenje svoje kvalitete rada. Body & Mind Edukacijski Tim može održavati edukacijske seminare ili radionice van Edukacijskog Centra u Zagrebu, a na poziv grupe pojedinaca ili poslovnog subjekta. Naručitelj edukacije može u dogovoru sa našim centrom organizirati edukaciju u svom prostoru za manju ili veću grupu slušača. Troškove edukacije snosi naručitelj Edukacijskog Tima, a u dogovoru sa upravom u Zagrebu.

Edukacija može sadržavati jedno predavanje (radionicu na određenu temu), više predavanja (edukacijski seminar u više dana) ili jedan trening (master class). Tema predavanja može biti bilo koja tema iz našeg edukacijskog programa i radionica kao i novo zatražene teme koje nisu navedene na našoj web stranici.

Usluga hostinga tj. gostovanja edukacije prikladna je za tvrtke iz područja wellnessa, fitnessa i rehabilitacije, koje žele educirati više svojih zaposlenika ili su organizatori strukovnih konvencija, kao i za pojedince iz iste sredine kojima je praktičnije educirati se u svom gradu (zaposleni u mjestima van Zagreba ili RH). Edukacija se može održati na hrvatskom ili/i engleskom jeziku, a može uključivati i edukacijske materijale (priručnik sa slikama te DVD edicije).

Za sve informacije vezane uz gostovanje Edukacijskog Centra kontaktirajte nas e-mailom na Edukacija ili telefonski na: + 385 1 34 90 433, + 385 91 541 3909.